Vraköl - Historic Beer

Ett av världens äldsta bevarade öl ska återskapas av Stallhagen

Stallhagen har rekonstruerat världens kanske äldsta bevarade ölet. Ölet, som härstammar från 1840-talet, upptäcktes i ett gammalt skeppsvrak i Ålands skärgård sommaren 2010. Ölet har analyserats i syfte att återskapa receptet för att möjliggöra tillverkning i ny industriell produktion.  Åländska bryggeriet Stallhagen valdes att  tillverka ölet.

Fem flaskor öl bärgades från det gamla skeppsvraket i Ålands skärgård. I lasten fanns också flera olika sorter unik gammal champagne. Fartyget tros ha sjunkit på 1840-talet, men skeppsvrakets ursprung och exakta ålder undersöks fortfarande. Ålands landskapsregering i det självstyrda landskapet Åland är ägare till samtliga fynd.

Flaskorna, som under cirka 170 år legat bevarade på havets botten på cirka 50 meters djup analyserades av Teknologiska forskningscentralen VTT i Finland. Utgående från de vetenskapliga forskningsresultaten har  en ny version av det gamla ölet återskapats av Stallhagens bryggeri i samarbete med KU Leuven universitet i Belgien. .

Ålands landskapsregering har bestämt att en del av det ekonomiska överskottet från kommande försäljning av det nygamla ölet ska öronmärkas för välgörande ändamål.

Stallhagen AB  |  Getavägen 196  |  22410 Godby  |  Åland  |  +358 18 48500

Stallhagen
link file-picture play facebook youtube