Företaget

Här finner ni information om företaget, så som årsberättelser, balansböcker, bokslut och kallelser till årsmöten

2019

Verksamhetsberättelse och bokslut

2018

Verksamhetsberättelse och bokslut

2017

Verksamhetsberättelse och bokslut

Stallhagen AB  |  Getavägen 196  |  22410 Godby  |  Åland  |  +358 18 48500

Stallhagen
link file-picture play facebook youtube