Företaget

Här finner ni information om företaget, så som årsberättelser, balansböcker, bokslut och kallelser till årsmöten

2020

Verksamhetsberättelse och bokslut

2019

Verksamhetsberättelse och bokslut

2018

Verksamhetsberättelse och bokslut

2017

Verksamhetsberättelse och bokslut

Stallhagen AB  |  Getavägen 196  |  22410 Godby  |  Åland  |  +358 18 48500

Stallhagen
link file-picture play facebook youtube