Historien om det gåtfulla ölfyndet

Skeppsvraket från ca. 1840, som hittades sommaren 2010 i åländskt vatten har blivit känt som Champagne Galeasen.Dykare som besiktigade  fyndet konstaterade att det är fråga om ett tvåmastat segelfartyg stående upprätt på havsbottnen. Vid besiktningen hittades i fartygets akterskapp ett antal flaskor, som senare visade sig innehålla champagne och öl. Vraket och champagnefyndet väckte enormt massmedialt intresse över hela världen.

Förutom de hittills bärgade 168 champagneflaskorna påträffades även fem ölflaskor. Utöver öl- och champagneflaskorna har fartyget haft en blandad last av lyxvaror, delikatesser och kolonialvaror. I delikatessväg kan nämnas en låda vindruvor, dessutom fanns textilier, vinglas, kryddor, kaffe och vide.

Samtliga flaskor var bruna handblåsta glasflaskor med samma utformning. De var förslutna med kork. Öl på glasflaska var sällsynt lyx i början på 1800-talet. Ölimporten till Finland på den tiden var relativt stor, men huvuddelen var på fat och bara knappt 2 % på butelj.

Mystiken kring den förliste galeasen kvarstår och många frågor är fortfarande obesvarade: Vad orsakade förlisningen? Vad hette fartyget och vilken var hemorten? Vart var den lyxiga och värdefulla lasten på väg? Vi hoppas att fortsatta undersökningar kan ge oss svar på dessa frågor.

Stallhagen AB  |  Getavägen 196  |  22410 Godby  |  Åland  |  +358 18 48500

Stallhagen
link file-picture play facebook youtube